Christa Kruger Heijdens, Schilder

Geboren in Den Helder (1947). Vanaf de middelbare schooltijd altijd actief geweest in de mode-branche. Eerst met het ontwerpen vervaardigen en als model. Later in de in- en verkoop bij diverse kleine en grote modezaken.

Wat is voor jou kunst?
Kunst is voor mij in de eerste plaats emotie. Die emotie kan te weeg gebracht worden door een schilderij, een beeld, een foto, een structuur, muziek, of welke emotioneel bepaalde beleving of uitingsvorm dan ook. Die emotie kan een verschillende lading hebben. Van positief (blijheid, verrassing, schoonheid, vertedering, herkenning) tot meer negatief(schok, beklemming, dreiging, droefheid). Belangrijk is dat kunst me “raakt”.

Wat is je discipline en hoe kom je er toe deze kunstvorm te kiezen?
Mijn passie is het schilderen. Vanaf 2001 heeft dit zich ontwikkeld van figuratief naar meer abstract werken. Een belangrijke stimulerende factor was (en is) mijn broer, beeldend kunstenaar Albert Heijdens .Hij heeft mij bewust gemaakt van de mogelijkheden om mijn creatieve behoeften en talenten tot uiting te brengen. Ook de erkenning en waardering voor mijn werk vanuit het bestuur van de Stichting KunstGein heeft me gestimuleerd verder te gaan. Overigens ben ik als schilder autodidact.

Heb je een eigen atelier?
Ik heb in één van de kamers van mijn huis een eigen werkplek / atelier ingericht. Dit geeft me de ruimte, de rust, en daarmee een deel van de inspiratie, om me regelmatig terug te trekken en me helemaal aan het schilderen te wijden.

Welke kunstenaar en/of kunstwerk bewonder je het meest?
Dat zijn er meerdere. Meer specifiek bewonder ik het werk van kunstenaars als Armando en Albert Heijdens (mijn broer).Met name omdat zij, voor mij aansprekend en “voelbaar”, werken vanuit hun emotie.

Sinds wanneer lid van KCN?
In september 2015 werd mij gevraagd of ik lid van KCN wilde worden.Het lidmaatschap geeft me niet alleen de mogelijkheid om regelmatig te exposeren, maar brengt me ook in contact met interessante, aardige en creatieve mensen, die net als ik een passie hebben voor beeldende kunst. 

Wat inspireert je?
Ik haal mijn inspiratie uit de dingen die ik in het “gewone dagelijkse leven” , waarneem, voel en beleef en die ik als het ware projecteer in (meestal) abstracte composities.

Op welk werk ben je het meest trots?
Niet zozeer trots. Sommige doeken vind ik bijzonder door de manier waarop ze ontstaan zijn en door het gevoel dat daarmee samenhangt.

Wat zou je nog eens willen creëren?
Het lijkt me een heerlijke uitdaging om een keer een héél groot doek te schilderen. (5 bij 6 meter of zo……) En daar dan alle tijd en ruimte voor te hebben.

Sommige doeken vind ik bijzonder door de manier waarop ze ontstaan zijn en door het gevoel dat daarmee samenhangt.

Één van de kamers van mijn huis is ingericht als atelier.

Meer specifiek bewonder ik het werk van kunstenaars als Armando en Albert Heijdens (mijn broer).Met name omdat zij, voor mij aansprekend en “voelbaar”, werken vanuit hun emotie.